Hyra/boka

Priser för hyra

Icke medlem/företag Medlem
 Stora salen 800 400
 Biblioteket 600 300
 Nya + gamla köket 800 400
 Gamla köket (Kaffekokning max 20 pers) 300 150
 Hela nedre våningen 2000 1000
 Lilla konferensrummet 200 100
 Musikanläggning + Projektor 500 500
 Hyra dukar, st (inkl. tvätt) 20 20
 Städning/timme 175 175

Bokning av lokaler:

Ola Bejbom: 070-3894454


Bli medlem i Lysviks byalag

Så här blir du medlem i lysviksbyalag:

Du kan välja att lösa medlemsskap för:

En hel familj för 100:-
Enskild person för 50:-

Sätt in beloppet på följande plusgiro: 28 18 24-3.
Fyll i NAMN och ADRESS i meddelandefältet.

Medlemskortet skickas ut när vi registrerat din betalning.


Du kan även skicka ett e-postmeddelande till info@lysviksbyalag.se
Märk ämnesraden med ordet MEDLEM.
Ange NAMN och ADRESS i meddelandet så skickar vi ett inbetalningskort.